电子知识

2010年v v捷克共和国v vzniklypvní讨厌se-knihami到eReading,wKnihy,Rájknih.cz或rokpozdějivstoupil na trh i Kosmas一家电子媒体集团。

Vznik e-knih

Existuje mnohocestiček,díkykterýmelektronickéknihyvznikají。 E-knihamůžebýtvytvořenapřímovpočítači(出生于数字电视的数字版),到znamená,ebooky vzniknounapříkladpřímov Microsoft Office Word,微软的Office Word,PDF格式的Adobe Acrabat,zde se op的文档ADOBE电子书阅读器是Acrobat Reader。

Dálemůžebýtknihanaskenována,velmi pracnou metodou jepřepisovánípomocíklávesnice。 Lzetakézažádatknihovnu(např。národníknihovnu)或vytvořenídigitálníkopie knihy,也可以在地图上看到。 Díkytomutovznikajísamospouštěcí程序性错字* .exe。

维霍迪(Výhody)

Elektronickéknihystejnějakovšechnyostatnívěcinasvětěmajísvéklady azápory。

维希(Výhody):

Hlavnímpozitivem jeskutečnost,žešetřímísto,tímjemožnémítu sebetisíceknih和anižbychom sebouvláčelykolosálnízavazadlo。 MAME mnohomožnostíPRI manipulaci发E-knihou,pokud SE南NECOnelíbí,MAMEmožnostzměnitvelikost一个druhpísmaCI dokonce电子书převést做mluvenéhoslova,vkládatpoznámky一个zvýrazňovat文本,vkládatodkazy,rychle vyhledatzadanáslova v textu策勒县knihy,možnost维赫拉特(捷克共和国)。

电子书阅读器。 Takéjsouekologické和šetřínašelesy,jelikožnespotřebovávajížádnýpapír是不诚实的。 在线knihy si lze koupit kdykoliv,tudížnemusítečekatnaotvíracídobu,jako到býváutištěnýchknih。 E-knihy se snadnozálohujískladují。 Díkypodsvícenémudispleji je lzečístiv noci bez tohoanižbyste museli zapnoutstolnílampičku。 锡比诺(Případné)希比(yyby v textech mohoubýtvelmi rychle)发生了一场激烈的争执,

内夫霍迪:

Elektronickáknihavyžadujezařízení,nakterémji lzepřečíst。 语音,平板电话,平板电脑nebopočítač。 Símsouvisískutečnost,ze vkaždémzvýšezmíněnýchpřístrojíchse电子书zobrazíjinak vzávislostina softwaru和takéskutečnost,zédanázařízenémajízávislost。 Formáty,tytéžneoplývajíjistotou,žesezobrazívkaždémpřístroji。 捷克语优先级是亲爱的语言,请先声明后再声明。

Zdroje e-knih

Elektronickéknihy mohoubýtvolněkestaženínebo v prodejieshopůodnakladatelstvíjako jsou Palmknihy,Kosmas,Rájknih,Wooky,eReading,Fraus,Ebux,atd。 Google Play图书,Applestore,亚马逊,Google,Barnes&Nobles和Jeokch Nook。

Čtečkye-knih

从电子书到特殊书籍,再到电子书。 Semřadímechytrételefony,上网本是笔记本电脑,平板电脑是předevšímčtečkye-knih,takéoznačoványjako“电子书阅读器”。

捷克文,捷克文,捷克文和捷克文。

1998年6月,电子书在网上发行,火箭书在网上发行,网上书在Cybook上,流行起来。

Roku 2004 se objevuječtečka,kterávyužíváelektronickýpapír,jenžsechovájakonormálnípapír,tudížodrážísvětloobrazovka se takdíkytomu neleskne。

Dnesčtečkyknihzobrazují文本pomocíelektronickéhoinkoustu – “speciálnítekutina,kterámůžebýtnanesena najakýkolivpovrch” [4] –不受欢迎的jevyráběnětak,作者aby conejménhal。

USB kabel,díkyněmužlzezařízenínapájetenergy,alezároveňsepřestento kabeldajípřesouvatsoubory,napříkladzpočítačhonebo z mobiln。 SD kartu的专业翻译,kateáumožňujezvýšitkapacituúložiště,čímžjemožnémítv jednomzařízeníažtisícevýtisků。 Pokroknezastavíš! 要添加一个现代的divu,请先键入现代的Wi-Fi,然后再发送一次。

Nebookrodávanějšímičtečkami电子书和袖珍书亚马逊Kindle。

“钱袋JEčtvrtýnejvětšísvětovývýrobceprémiovýchelektronickýchčtečekzaloženýchNA technologii电子墨水(‘elektronickýpapír’)一个multimediálníchčteček一个tabletůzaloženýchNAoperačnímsystému机器人。” [5] SPOLECNOST SEsnaží,邻共největšíkvalitu一个pokrýtveškerépotřeby,které通过čtenářmohlmít。

Amazon.com和Amazon Kindle之间的联系方式。 Tytočtečkymajívýhoduvlepšíčitelnostitakévevýdrži兵工厂。 在Amazon.com上购买和购买电子产品的过程。

兹德罗耶

是jeelektronickákniha(电子kniha,电子书,在线kniha)吗? Portál [在线]。 葡萄牙,2017年[引自 2017–12–04]。 Dostupnéz:http://obchod.portal.cz/dokument/co-je-to-e-kniha

可以吗?:Definicevýrazu,术语PDF。 是否可以PDF格式软件? 可以吗? [线上]。 2017 [cit。 2017–12–02]。 Dostupnéz:http://cojeto.superia.cz/software/pdf.php

Elektronickéčtečky电子书。 EKNIHOVNA:Největší在线knihovna [在线]。 2004 [cit。 2017–12–04]。 Dostupnéz:http://www.eknihovna.cz/historie-knihy/

历史学家čtečekeknih。 EKNIHOVNA:Největší在线knihovna [在线]。 2004 [cit。 2017–12–4]。 Dostupnéz:http://www.eknihovna.cz/historie-ctecek-eknih/

KRYBUS,伏伊切赫。 电子技术:历史 [在线]。 在:中。 s。 8 [cit。 2017–12–05]。 Dostupnéz:http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xkrybus2003.htm#kap3

OspolečnostiPocketBook。 PocketBook [在线]。 2010 [cit。 2017–12–05]。 Dostupnéz:https://www.pocketbook-int.com/cz/company

ORAVOVÁ,莫妮卡a加布里埃拉FILIPOVÁ。 E-knihy anebprvnípomoc prozačátečníky [在线]。 1.俄斯特拉发:Moravskoslezskávědeckáknihovna诉Ostravě,组织机构,2012 [引 2017–12–04]。 ISBN 978–80–7054–139​​–5。 Dostupnéz:http://www.novybydzov.cz/assets/File.ashx?id_org=10716&id_dokumenty=8746

奥布拉斯基

[在线]。 2017–12–05]。 Dostupnéz:www.kniholog.cz/wp-content/uploads/e_knihy_mobi-720×340.jpg

[在线]。 2017–12–05]。 Dostupnéz:http://mdm.miximages.com/eBooks/rajknih1.jpg

[在线]。 2017–12–05]。 Dostupnéz:http://mdm.miximages.com/eBooks/porovnani_axos1_dennisvetlo_beznasviceni.jpg

[1]可以吗?:Definicevýrazu,术语PDF。 是否可以PDF格式软件? 可以吗? [线上]。 2017 [cit。 2017–12–02]。 Dostupnéz:http://cojeto.superia.cz/software/pdf.php

[2]历史学家čtečekeknih。 EKNIHOVNA:Největší在线knihovna [在线]。 2004 [cit。 2017–12–4]。 Dostupnéz:http://www.eknihovna.cz/historie-ctecek-eknih/

[3] [3] Historiečtečekeknih。 EKNIHOVNA:Největší在线knihovna [在线]。 2004 [cit。 2017–12–4]。 Dostupnéz:http://www.eknihovna.cz/historie-ctecek-eknih/

[4] KRYBUS,Vojtěch。 电子技术:历史 [在线]。 在:中。 s。 8 [cit。 2017–12–05]。 Dostupnéz:http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xkrybus2003.htm#kap3

[5] OspolečnostiPocketBook。 PocketBook [在线]。 2010 [cit。 2017–12–05]。 Dostupnéz:https://www.pocketbook-int.com/cz/company

演员:雅娜·哈夫洛娃