Kātopbērnugrāmata— ideja,dizains,druka,finanses —mazāzemesĀBECE

照片:Marta Logina

萨姆·伊娃丹。 MazāzemesĀBECEir maza burtugrāmata,kura veidota nokrāsaināmungaršīgāmlietām,kurasizaudzējamastepat Latvijaszemē。 Augļi,ogas,dārzeņi,garšaugiunzaļumi—pirmāsgaršas,koiepazīstmazaiscilvēkbērnsaugotLatvijā。

芒ikdienas darbs诺里特dizainabirojāAsketic。 Kontrastambrīvdienasun ik pa laikamarīagrus darba dienurītuskopāarģimenipavadāmdārzā。 奥兹贾姆(Audzējam),卡萨尼克(kāsanāk)。

它与kátapašīgramata相当。 没有idejas,dizaina,ilustrācijuSkiceslīdzgrāmatasmaketam,izdevējamunizplatīšanai,visam citam,kas tam pa vidu。

Mūsuaizraušanāsdārzāvienmērir bijusi tikai aplietām,kuras varamizaudzētunapēst( 对不起 ,puķes)。 塔拉斯·阿里·格拉玛塔斯(Tāpēcarīgrāmatas)的演出地点在库拉斯·瓦拉姆·伊扎德(kuras varamizaudzēt)

萨普拉图(Sapratu),萨洛姆(savélossaviembērniemnodotšobrīnumainoatziņu),萨米(zemspéjdot neticami) Vélējossalauztnogurdinošounapnicīgo“dārzadarbu”tēlu,kādsnobērnībasbija palicisatmiņāmanpašam。

Tāpēcarīgrāmatair pilna ardažādiemnetipiskiem unmazākdzirdētiemaugļiemundārzeņiem。 La juau nomazāmdienāmbērniempavērtuplašulogu uz lielodažādību,varizaudzētunapēstmūsuklimatā。 Vairākpar paršošeit—kāpēckvinoja nevis kartupelis?

Darbs dizainastudijālikumsakarīginozīmē,kaarīpirmāsdomas uzreizrosāsizteiktigrafiskāsformāsunkrāsās。 唯我独尊。 Ierobežojumi,kuritālākveidokopējogrāmatasraksturu。 Ļotivienkāršas,ģeometriskas形式。 提里劳库米。 Robusti,ar roku veidoti burti un uzraksti。

GrāmatasgrafiskonoskaņusākotnējāSkice

Tālāksekorūpīgs抄袭Visusazīmēt。 暗夜后的项目,tadzīmēšanaitikaatvēlētivakari,brīvdienasunjebkuršmazaisbrīvaisbrīdis。 Tādaskālaikadrupačas,kur vienradāsiespēja— 15分钟,kapērgaidiēdienurestorānā,spēlējoties(zīmējot)kopāarbērniemvai vakarkar pirmsaizmigšanas。

Sākumākatrszīmējumstapakāvienkāršarokas skice。 乌兹·萨尔维特斯(Uz salvetes),《天空之城》。 Tad tas visskopāardažādāmtekstūramtikadigitalizētsunizkrāsots。

Jārooguilustrācijano rokas skiceslīdzgatavamrezultātam

Grāmataspamata ideja bija apvienotmīletībupret burtiem un zemi。 Katrs burtsapzīmēvienu,tepatziemeļosizaudzējamuunēdamulietu。 Laiarīmūsuzeme irļotibagātaunražīga,dažiemburtiem atrastatbilstošuēdamuaugu nebijaiespējams。

Viss darba process uzpārismēnešiemburtiskiapstājās。 Tikaizskatītivairākivarianti,ko likttrūkstošoauguvietā。 Izdomāti,maziski augi,neēdamaslietas,burti bezzīmējumaunvēlviss citsiespējamais。 Galarezultātā,trūkstošoauguvietāiekļāvāmmazasdārzagudrības,kurassākāsarkonkrētoburtu。

Mazi“ domu graudi”,kasļaujliktkopāpirmosvārdusun teikumus。

Kad makets tuvojasfinišam,sākāmrunātartipogrāfijam,kurasdrukātiešigrāmatas。 Diemžēlizrādās,ka neLatvijā,neLietuvāvaiIgaunijānav nevienatipogrāfija,kuraspētunodrukātgrāmatasarbiezām,maziembērniematbilstošāmkartonalapām(ts 董事会书籍 )。

Lielspalīgsun padomadevējsvisatapšanasprocesagarumābija Agnese Vanaga(mazo latvju pirmievārdi)。 Arviņaspalīdzībusazinājāmiesgan ar pirmotipogrāfijuPolijā,ganizskatījāmražošanasiespējuĶīnā。 Pēdējosatmetāmdēļ刺穿了s sliktukvalitāti。 Ar pirmajiemsazinājāmies,izveidojāmpat pirmo ts dummy(reālugrāmatasparaugu arbaltāmlapām)。 Tomērarīšeitbijavairākiierobežojumi,kasneļāvarealizētmūsuideju。 Tipogrāfijanevarējanodrošinātmatētupapīruvēlamajābiezumā。

Nācāsmeklēttālāk。 Izrādāstipogrāfijasmūsureģionāirļotislinkas uz savu pakalpojumupienācīguiepakošanu,padarīšanusaprotamu un pieejamu eksportam。 Igauņiemvismaz bija vienota“ cunftes lapa” arsaitēmun pakalpojumu aprakstu。

卡斯·达布·伊兹达尔·朱西·拉比市维尼吉-BoardBooks.eu。 Konkrētanišaunpiedāvājums。 Sazinājāmies,izrunājāmdetaļasun cenu。 Viss korekti un saprotami。 Kājau lieliemražotājiem,最小的tirāžalielākanekā刺穿了木乃伊— 2000eksemplāri,koarīpasūtījāmpirmajāmetienā。

Uzreiz ganjāsaka,jagribāslietasnokārtotraiti,jāņemtelefons unjāzvana。 E-pastāsaruna notieklēnāknekā,jasūtītuvisu ar pasta balodi。

Notipogrāfijasatsūtītiegrāmatasformātaparaugi un testa drukas novilkumi

Kad makets gatavs,nosūtījāmtipogrāfijaisagatavot drukas failus。 たかšoreiznebijaiespējaaizbraukt未但是KLAT drukas PROCESA,TAD佐久间UZ日谷蒂卡atsūtītivairāki 虚设 grāmatas(grāmatasreālāizmērā,赌注ARbaltāmlapām)未paraugnovilkumi(atsevišķas,izdrukātas,nesalīmētaslapas)。 没有假人 ,也没有假人。 没有izdrukām—死了,死了。

Kad签证niansesizrunātas,var dotzaļogaismu drukai。 Satraukumspamatīgs。 Ja nu ieviesusieskādakļūda,aizmirstsalfabētaburts,sajaukta lapusecība。 它可以对mazums kas进行反击(desmitiemreižupārbaudīts)。

Ja ir ideja,bet nav Pierstze ar drukas procesu ungatavāproduktarealizēšanu,tad noteiktivisjēdzīgākir attrastatbilstošuizdevēju。 实验室izdevējspalīdzēsgan ar abiemaugstākminētajiem,ganfinansējumaatrašanu,ganpalīdzesar padomu procesagaitā。

Mūsugadījumāgrāmatasmakets bija teju gatavs。 Druka atrasta unsarunāta。 伊兹普拉蒂什努(IzplatīšanuuzticējāmMIESAI)。 Zīmolam,kuršsoli pa solimatgriežlatvisku dizainumūsdienuikdienasritmā。

Tiktāluvarējāmiztiktpašuspēkiem。 投资研究机构,投资研究机构zināšanasun resursus。 赖鼻鼻祖(Dr. naskatu drukas izmaksas),我的名字是domvjojoscilvēkus。

NevaruiedomātiesnevienuatbilstošākuzīmolukāGardu Muti。 Garškopjukustība,kura rada unPopularizētīrasLatvijasgaršas。 Noteiktibūsietpamanījšiviņulieliskos Zelterus。

Satikāmies,《马萨斯时报》上的ĀBECESuzdevumu unvienojāmiesviens otrampalīdzēt。 Kopīgiizveidojāmarīīpašukomplektu —阿贝西kopāar cidoniju zelteri。 Laigrāmatāuzzīmētasgaršasvarētuarīpagaršot。 Kopālietasdarītir ganjaudīgāk,ganinteresantāk。

摄影:Daiga Ellaby

理想的生活。 没有tāarīradāspirmāideja —不能再见了。 Lai varparādītmazajiemsparģeļusgangrāmatā,gan pagatavotpusdienās。 伊兹拉迪亚斯(Izrādījāstomēr),卡马西(ka mazie veikali),莱西克(la cikarīforši),艾尔·里拉卡斯(ellielākas) Neatbildētiepasti,neskaitāmizvani,atrunas unrezultātsnekāds。

Turpretī,lieliegrāmatuizplatītāji(JāņaRozesgrāmatnīcasun LatvijasGrāmata)—ātri,ar skaidru valodu unrezultātu。 Divi epasti ungrāmatanonākvisoslielākajosgrāmatuveikalos unpilsētās。

赖斯·格拉马图·布图·皮耶贾玛·阿里·互联网·伊兹韦多雅姆www.zemesABECE.lv。 IzmantojāmShopify平台。 Ātri,rrti un arminimāluprogrammētājupiesaistīšanutikāmpie gatavas lapaspārisdienulaikā。

Web lapa,protams,ir lielisks乐器,lailabākizstāstītugrāmatasideju,tomsecinājumsirtāds,ka ar vienu produktu到irgrūtipadarītrentablu。 Shopify izmaksas ir,价格为29/9欧元,价格+出售价格。 Gadagriezumāts的转化率是 1.26%。 Laiarīizmaksas nav lielas,ar vienugrāmatu到nazizdevīgiuzturēt。

Tāpēcmūsuplāns,gadupēcgrāmataspubliskošanas,ir 在线 izplatīšanuuzticētMIESAI interneta veikalam un zemesABECE.lvatstāttikai,laiizstastītugrāmatasstāstu。

Katrāziņā,ir labaiespējaapvienotiesvairākiemmazajiembērnugrāmatuautoriem un izveidotkopīguplatformu。

Mazajiem rakariem augot,作者neretigribāspašiemiemēģinātroku unsakrīžātkādulapu。 Lai tasnebūtujādaragrāmatā,签证ābeceslapassagatavojām“izkrāsopats”形成bez maksas zemesABECE.lv。 Lai varkrāsotatkal un atkal,cik vien pietiekkrītiņu。 Reizēm,manpašamskatoties,bērnuversijas pie sirds iet patlabāknekāoriģinālās。

Krāsojamāslapasiespējamslejuplādetbez maksas — www.zemesABECE.lv

KopšĀBECESizdošanasirapritējistiešiviens gads。 现实生活中的现实主义。

Tajāpašālaikāķerrair pilna aridejām,哥斯达黎加。 Viena nolietām,远程通讯。 Ja nukādsprogrammētājstētisvai mamma ir gatavskopīgišorealizēt,priecāšossaņemtziņuuz info@zemesABECE.lv

Lairealizētuideju par Mazo zemesĀBECI,blakus bija daudzatsaucīgucilvēkuunpalīdzīguroku(Elzai,Agnesei,Ilzei,Reinim,Kristīneiun Gardu Muti komandai)。 Labs padoms ir zeltavērtsun,jakādadaļanomūsuaugstākminētāspiersedzespalīdzēstaptvēlkādamskaistam projektam-prieks jolielāks。


MazāzemesĀBECEapvienotrīsmīlestības— uzbērniem,dizainu undārzu。 米尔兹格·达乌祖姆·普里卡和克瓦利塔特。 Mūsumērķisir paršīmlietām(dārzuun labu dizainu)stāstītbērniemjau no agrasbērnības。 Ar mazo zemesĀBECIiespējamsiepazītieswww.zemesABECE.lv