Рецензіянакнигу:“Заговореноналюбов”КатеринаБабкіна

КатяБабкіна—томоєокремекохання。 Людина,зякоїпочалосямоєпізнаннясучукрліт。 ,знаєте,напевнодосіянезустрічаланашогоавторачиавторку,хтозмігбидостукатисьдомогосер。 — —图库照片Зальныйналюбов。

Сюжет

Цезбіркапоезії,вякійособливемісцепосідаєсьогодення,以及отжечастинавіршівнаскрізепропита。 Вонаніколиненазиваєтьсявголос,алетизнаєш,щотопроней。 Відчайдушніпроханння—незабувай,тремтливе—якмирновитамспите。 цвідцьогостаєособливоболяче,особливощемко,такпоперехоплюєдихання。

Бабкінавмієговоритипроте,щомидумаєм。 —віршідлямене—якрозмовазрегом, Цепростіподіїтареальнівідчуття – щасливічинедуже – алесправжнійщирі,якізнаходятьвтобіемоційнийвідкликізмушуютьспівчувати(невзначенніжаліти,авсенсіспів-відчувати,взаємовідчувати)。

Стиль

ЗастилемявважаюцвавторкуоднимізнайкращихсучаснихпоетівУкраїни。 Звичайнож,щеємійулюбленийЖадан,алевБабкіноїссііоособливийшарм,особливийстиль。 Япростозакоханевте,яквоназнаходитьтемпоритмдлякожногосвоговіршу,тавитримуєйого,нарощує,покинестанетьсякульмінація,вякійвсезійдетьсята​​звільниться,уособитьсявемоціїчиподії,кристалізуєтьсявголовнійідеї。

ТакожянеймовірнавдячнаКатеринізаббездоганневідчуттяримиивнутрішньоїритмікичиторозм。 Внеїнемаєакадемічногозанудстватемчиприйомів,алекласичнасхемапобудовивіршівн。 Колиформаневідволікає,以及допомагаєувійтивритмвіршу—

Рекомендації

—пораджуцбкнижкуавсім—вонаніжна,емоційна,жива—нібивзявнадолоніпташеня Цівіршізмушатьвасстримуватисльозичищиропосміхатись,визадастесобікупупитаньістанетешукативідповідінаних – ізцимвнутрішнімпошукомсаміставатиметевсебільшмудримиособливою,життєвоюмудрістю。